Jettruck Ağır Vasıta Yıkama Şampuanı / Heavy-Duty Vehicle Wash Shampoo

Jettruck Foam

ROYALCHEM JETTRUCK FOAM fırçasız oto şampuanı, 20 kilogramlık plastik bidonlar halinde servis edilir. TAHAWASH yıkama makineleri ve köpük tankları ile %100 uyumludur. Nozul ve hortumlarda tıkanma yapmaz, kalıntı bırakmaz.

ROYALCHEM JETTRUCK FOAM brushless car shampoo is available in 20-kilogram plastic containers. It is fully compatible with TAHAWASH washing machines and foam tanks. It does not cause clogging or leave residues in nozzles and hoses.

TEKLİF ALIN / GET A QUOTE

Kullanım Alanları ve Özellikleri / Usage Area & Features

 • Araç yüzeylerinde birikmiş olan kir, yağ,
yağmur lekeleri, toz ve çamur gibi zorlu
kirlerin temizlenmesi için daha güçlü bir
köpük.
• Yüksek kapasiteli bir köpük formülüne
sahiptir.
• Daha ağır lekeleri çıkarabilmesi için özel
bir formülasyona sahiptir.
• Yoğun ve inatçı kirler ile başa çıkmak için
özel olarak tasarlanmıştır

• A more powerful foam for cleaning tough
dirt such as dirt, oil, rain stains, dust and
mud accumulated on vehicle surfaces.
• It has a high capacity foam formula.
• It has a special formulation to remove
heavier stains.
• Specially designed to deal with dense and
stubborn dirt.

 

Karışım Oranı / Mixing Ratio

 

0,5/100

1/10

pH Cetveli  / pH Scale

 

 

Ağır Vasıta Yıkama Şampuanı, araç yüzeyindeki kiri ve lekeleri etkili bir şekilde çıkarmak için özel olarak formüle edilmiştir. Köpüğü araca uyguladığınızda, güçlü formülü sayesinde hemen etkisini gösterir ve aracınızın yüzeyindeki tüm kirleri anında temizler. Ayrıca, ürünümüz aracınızın yüzeyine zarar vermeyecek şekilde formüle edilmiştir ve varsa aracınızın yüzeyindeki koruyucu kaplamaları etkilemez. Yüzeydeki kir ve lekeleri çıkarmak için agresif kimyasallar veya aşındırıcı bileşenler içermez. Bu nedenle, aracınızı güvenli bir şekilde temizlerken, boyanın parlaklığını ve koruyucu kaplamasını korur. Ciltle ve gözle temasından kaçının. Yutulması durumunda toksik etkilere ve ciddi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle, ürünü çocukların, evcil hayvanların ve yiyeceklerin yakınında saklamaktan çekinin. Ürünü, ısıtma veya ateş kaynaklarından uzakta saklayın. Ürün, sıcak veya soğuk hava koşullarında etkilidir. Ancak, doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması için kapalı bir alanda saklayın. Ürün, tahrip edici kimyasallar içermemektedir ancak kullanmadan önce küçük bir yüzeyde ürünün reaksiyonuna dikkat etmeniz önerilir. Eğer ürünü kullanırken herhangi bir yan etki veya rahatsızlık hissedersiniz, kullanımı derhal durdurun ve gerekli tedbirleri alın. Gerekirse bir sağlık kuruluşuna veya doktorunuza danışın. Ürünü çevre dostu bir şekilde kullanın ve atık yönetimi için yerel yönetmeliklere uygun olarak atın.

 

Heavy-Duty Vehicle Wash Shampoo is specially formulated to effectively remove dirt and stains from the surface of your vehicle. When applied to the car, its powerful formula acts immediately and cleans all the dirt on your vehicle’s surface instantly. Furthermore, our product is formulated not to damage your vehicle’s surface and does not affect any protective coatings present.

It does not contain aggressive chemicals or abrasive components to remove dirt and stains on the surface. Therefore, while safely cleaning your vehicle, it maintains the shine of the paint and the protective coating. Avoid contact with skin and eyes. In case of ingestion, it can cause toxic effects and serious side effects. Hence, keep the product away from children, pets, and food items. Store the product away from heat or sources of fire. The product is effective in both hot and cold weather conditions. However, store it in a closed area away from direct sunlight exposure. The product does not contain destructive chemicals, but it is recommended to test its reaction on a small surface before use. If you experience any side effects or discomfort while using the product, stop using it immediately and take necessary precautions. Consult a healthcare facility or doctor if needed. Use the product in an eco-friendly manner and dispose of it in accordance with local regulations for waste management.